Vindförbergs udde

I Rättviks kommuns norra del, strax utanför Furudal ligger naturreservatet Vindförbergs udde. Det är en rullstensås som löper ut i Oresjön och bildar en lång sydudde. Med sin glesa gamla tallskog bildar den ett vackert utsikts- och rekreationsområde.

Rullstensåsen är en del av den stora Rättviksåsen. Där den sträcker sig genom Oresjön bildas Vindförbergs udde, som reser sig 30 meter över sjön. 1926 avsattes denna plats som naturminne och sedan 1978 är den 15 hektar stora udden naturreservat.

Med sin glesa gamla tallskog och den strövvänliga släta marken bildar den ett trevligt utsikts- och rekreationsområde. Längst söderut på udden finns ett järnåldersgravfält från 400 efter Kristus, som ligger på en ännu äldre boplats från cirka 2000 före Kristus. Tydligen attraherades även forntidens människor av det vackra läget.Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark eller geologiska naturföremål - skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar
- elda
- tälta eller ställa upp husvagn
- rida
- medföra lös hund
- köra motordrivet fordon


 Fakta om Vindförbergs udde

Bildades: 1926
Storlek: 13 ha
Kommun: Rättvik
Läge: Reservatet ligger öster om Furudal på västra sidan av Oresjön.
Länk till hitta.se
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Folder: Beställ folder här
Ladda hem folder här
Vindförbergs udde ingår även i foldern "Naturreservat i nordöstra Dalarna". Läs mer och beställ foldern här
Skylt: Titta på skylten här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan