Trollmosseskogen

Trollmosseskogen är belägen långt norrut i Rättviks kommun. Skogens utpräglat brandpåverkade skog har få motsvarigheter i länet.

Mjukt böljande terräng

Skogen utgörs av gammal naturligt uppkommen barrskog som domineras av tall. Längs bäckar är vegetationen frodigare och större andel örter förekommer. Där växer även lövträd, främst björk, al och al, men även enstaka rönnar och aspar.

Terrängen är i huvudsak mjukt böljande utan stora höjdskillnader. Några brantare partier förekommer både i det södra och norra delområdet. Det södra området som är relativt flackt avslutas med en brant nordsluttning ned mot skogsbilvägen. I området finns även några små tjärnar med humöst vatten samt några mindre våtmarker både trädbärande skvattrammyrar och öppna starrmyrar.

Brandhistorik

Trollmosseskogen härjades av en stor skogsbrand 1888. De träd som blev kvar efter den avverkning som gjordes efter branden, är de som nu vuxit upp till en gammal skog. För att återskapa de brända miljöerna, som många skogsarter är beroende av, genomför Länsstyrelsen naturvårdsbränningar i området.

Läs mer om brandhistoriken, arter som gynnas av brand och naturvårdsbränningar i Trollmosseskogen här

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
- köra motordrivet fordon i terräng.


 Fakta om Trollmosseskogen

Bildades: 2004
Storlek: 548 ha
Kommun: Rättvik
Läge: Ca 2 mil norr om Dalfors, nordost om Furudal.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Folder: Beställ folder här
Ladda hem folder
Trollmosseskogen ingår även i foldern "Naturreservat i nordöstra Dalarna".
Läs mer och beställ foldern här

Skylt: Titta på skylten här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här.

VARNING TILL BESÖKARE!
Naturvårdsbränningarna  som genomförts har dödat en del träd. Dessa träd kommer efterhand att falla och det kan innebära en fara för dig som besökare. Undvik att vandra i de brända områdena då det blåser kraftigt.

 Content Editor