Styggforsen

Styggforsen är kanske ett av länets roligaste och vackraste reservat att besöka. Här finns branta klippor, vacker utsikt, spännande växtlighet och ett 36 m högt vattenfall.

För att vara så litet, rymmer detta område mycket. Här finns roliga stigar, trappor och spänger. Här finns spännande stup, vattenfall och vackra vyer. Här finns en intressant flora och spännande geologi. Här finns spår efter ett vattenkraftverk, ett tegelbruk, skvaltkvarnar, tillverkning av slipstenar. Så här finns sannerligen att göra för ett par timmars besök.

Här kan du se olika berglager. Vid ån nedanför klippan syns cementkalksten i mitten, sfäroidskiffer till höger och orsasandsten till vänster. Längre upp mot fallet tar graniten vid.

Den fuktiga miljön gynnar särskilda arter av mossa och lavar, även sällsynta insekter har påträffats såsom barrskogslavfly och barrskogsfjällfly.

Observera! Trapporna kan vara hala vid regn. Vid branterna finns säkerhetstängsel, men håll ändå uppsikt över barnen!

 

 Barn vid stängsel.  Barn och vuxen vid stup med stängsel.

Samtliga foton: Maria Jons, Länsstyrelsen Dalarna.Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- spränga, bryta loss eller eljest (med verktyg) påverka den blottade berggrunden,
- bortföra stenprover vare sig från fast klyft eller ur löst liggande material,
- göra upp eld annan än på särskilt iordningställd eldplats, göra åverkan på växande träd och buskar samt plocka eller gräva upp örter, gräs, mossa eller lavar,
- tälta,
- rida,
- framföra motordrivet fordon annan än på anvisade vägar och vid kommunal spårpreparering
- parkera annat än på särskilt anvisade platser.


 Fakta om Styggforsen

Bildades: 1979
Storlek: 12 ha
Kommun: Rättvik
Läge: Ca 20 km norr om Rättvik och 1 km väster om Boda kyrka.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Beställ folder här
Ladda hem folder på svenska
Ladda hem folder på engelska
Styggforssen ingår även i foldern "Naturreservat i nordöstra Dalarna". Läs mer och beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här