Östbjörka

Östbjörka kalkberg är uppbyggt av revkalksten som bildats av framför allt koralldjur i det hav som täckte Siljansbygden för ca 350 miljoner år sedan.

Här finns gott om växter som trivs bra med all denna kalk, t.ex. tibast, trolldruva, underviol, vårärt, grönkulla och dvärghäxört. I kalktallskogen som växer öster om ravinen kan man finna orkidén brudsporre och den lilla ormbunken låsbräken.

Följer du den markerade leden så får du inom detta lilla område uppleva mycket. Först går stigen genom en sval och lummig ravin med granskog. Sedan tar den dig upp mot högre delar där det växer en gles och solig tallskog. Glöm inte att titta efter de ovan nämnda växterna som finns här och var.

 

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, svampar och lavar,
- fånga eller insamla djur,
- spränga, bryta loss eller med verktyg påverka berggrunden,
- bortföra stenprover vare sig från fast berg eller ur löst liggande material,
- cykla eller köra motordrivet fordon.

 Fakta om Östbjörka

Bildades: 1977 (1996)
Storlek: 5 ha
Kommun: Rättvik
Läge: Ca en km norr om Östbjörka.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Beställ folder här
Ladda ned foldern här
Vindförbergs udde ingår även i foldern "Naturreservat i nordöstra Dalarna".
Läs mer och beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här