Lönnmarken

Storvuxen orkidé med gul skålformad blomma med vinröda sido-blomblad.
Vill du vandra fram i ett hav av den blommande orkidén guckusko? Då ska du besöka Lönnmarken. Mitt i barrskogen växer denna underbara blomma i mängder i Lönnmarken.

Lönnmarkens reservat har en mycket rik flora. Detta beror framförallt på förekomsten av kalk. Här växer orikidérna guckusko, grönkulla, brudsporre och skogsknipprot. Inte mindre än tio orkidéarter har påträffats här.

Tibast är en meterhög buske med väldoftande blommor och giftiga röda bär som förekommer inom hela reservatet. På asparna som växer det den vackra lunglaven. Andra växter som finns i området t.ex. underviol, vårärt, skogsvicker och trolldruva. Lövträden utnyttjas som boplats av många fåglar t.ex. hackspettar och sparvuggla.

Inom större delen av reservatet har slåtter bedrivits. Denna upphörde på 1940-talet. Spår av slåttern finns i på den fortfarande öppna ängen i mitten av området, i form av rester av gärdesgårdar och hölador.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- göra upp eld,
- köra motordrivet fordon,
- skada växande träd och buskar
- plocka eller gräva upp blommor, gräs, mossa eller lavar,
- tälta,
- rida.

Var rädd om orkideerna i området!


 Content Editor

​Sista biten av vägen in till naturreservatet är bommat tidvis under året. Främst under tjällossningstid men också under bärtider (augusti).

 Fakta om Lönnmarken

Bildades: 1979
Storlek: 8 ha
Kommun: Rättvik
Läge: 5 km nordost om Boda. Vägvisning finns från Ovanmyra.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Skylt: Titta på skylten här
Folder:

Beställ folder här
Ladda hem folder här
Beslutsunderlag:
Beslut
Området ingår i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här.