Orsa ligger vid Orsasjön som är en del av Siljansringen. Här finns odlingsmarken och en av pärlorna som minner om gamla tiders slåtter; Knutar Einars äng.

Skogarna norr om Orsa samhälle har under lång tid utgjort ett mycket glest befolkat skogsområde. Här hittar du de stora naturreservatet Koppången med vida myrmarker. Här finns naturskogarna i Korpimäki och Tenningbrändan.

 Sveriges länskarta

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges Länskarta, genom att klicka på kartbilden nedan.

Länk till Sveriges länskarta
 

 Content Editor

​Alla naturreservat i Orsa kommun finns i foldern "Naturreservat i nordöstra Dalarna".
Läs mer och beställ foldern här

 

Folk vadar över en bäck i skogen. En hund står på stranden och tvekar.
I Skinnaränget kan hända du måste vada över en bäck, vilket kan vara spännande om man är barn eller hund.
Foto: Maria Jons