Vasaloppsspåret

Skidåkare under tjejvasan

Vasaloppet är mest känd som det klassiska idrottsarrangemanget. Det är en sträcka på 90 km mellan Sälen och Mora. Reservatet avsattes för att säkerställa framtida segrar. Efter sträckan finns åtta fäbodar, tre byar, myrmarker och skogsmarker.Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- framföra motordrivet fordon, hund eller häst inom reservatsområdet inom den del av naturreservatet som innehåller av naturvårdsförvaltaren iordningställda skidspår.
Undantag gäller för korsning av reservatsområdet, för naturvårdsförvaltarens fordon, samt övriga av naturvårdsförvaltaren sanktionerade fordon (räddningsfordon med flera).

Lokala bestämmelser angående skotertrafik gäller inom reservatsområdet.


 Fakta om Vasaloppsspåret

Bildades: 1994
Storlek: 84 ha
Kommun: Mora, Malung-Sälen och Älvdalen
Läge: Reservatet börjar i Berga by strax utanför Sälen. Det sträcker sig genom Älvdalens kommun och slutar i centrala Mora.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan