Bränning av skogen i Gåstjärnskölen

När man har skyddat en skog som naturreservat, kan det tyckas märkligt att man eldar upp delar av den. Men det finns faktiskt många värden knutna till just brunnen skog - värden som i dagens modernt brukade skogar är ovanliga. Dessa kan man med hjälp av "konstgjord" skogsbrand återskapa.

Sommaren 2008 utfördes därför en naturvårdsbränning i Gåstjärnskölen. Läs mer om detaljerna i utdraget från skötselplanen här intill.

Vattning

En man vattnar med slang på marken.

Det brända områdets gränser skall i så stor utsträckning som möjligt utgöras av naturliga brandhinder som sjöar, bäckar och vägar. Där gränsen går genom skogsmark måste en ca 10 meter bred remsa vattnas ordentligt före och under en bränning.  

Tändning

En man går med en slags brännare och tänder på vegetationen.

Vi börjar ofta att tända i det hörn där det blåser ut från området. Sedan tänder man men en tändkanna, dels längs gränserna mot vinden  och dels i linjer vinkelräta mot vinden.  

Släckning

En man stoppar in en vattenslang i en rykande myrstack.
Vid naturvårdsbränning vill vi efterlikna en naturlig skogsbrand i så stor utsträckning som möjligt. Därför får det brinna slut av sig självt. I området kan det sedan pyra under flera veckors tid. För att underlätta efterbevakningen av området under denna tid så släcks allt pyrande i en 10-20 meter bred zon i det brända områdets yttergräns, så snart som möjligt efter branden.  

Kolbullar

Två stekpannor på glödande mark med kolbullar på stekning. Kolbulle med lingonsylt på tallrik

Myrstackar brinner alltid upp fullständigt, ofta ända ner till mineraljorden – ner till grus och sten. En glödande myrstack är idealisk om man vill göra kolbullar…  

Fler bilder från naturvårdsbränningen av Gåstjärnskölen

En myrstack brinner upp!