Naturreservaten i Mora ligger ofta långt bort från tätorterna. Här finns de stora vildmarkerna i norr, Våmhuskölen, Anjosvarden och Norra Mora Vildmark med vidder över myr-skogsmosaiker som känns som om de aldrig tar slut.

Närmast Mora ligger Svinvallen och Vinäsgraven som används flitigt av närboende och andra besökare. På istransporterat material som landat här efter inlandsisen har det utvecklats en speciell flora och fauna.

Här slutar även Dalarnas längsta naturreservat - Vasaloppsspåret!

 Sveriges länskarta

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges Länskarta, genom att klicka på kartbilden nedan.

Länk till Sveriges länskarta
 

 Content Editor

​Alla naturreservat i Mora kommun finns i foldern "Naturreservat i nordöstra Dalarna".
Läs mer och beställ foldern här.

 

Myrmarker med några små tallar.
Norra Mora Vildmark består till stor del av stora myrmarker. Här befinner man sig långt från stress och har verkligen möjlighet att varva ner.
Foto: Lennart Bratt