Skarsåsfjällen

En riktig urskog, med älgar och ugglor och en fin vandringsled upp till toppen. Eller ska man säga topparna? Du kan välja mellan fyra stycken för att få en fantastisk utsikt över stora delar av både Sverige och Norge.

Mitt-emellanfjäll med fina vandringsleder

Det här lilla fjällområdet ligger mellan Sälenfjällen och Fulufjället och är kanske just därför inte lika välbesökt som dessa. Reservatet består av fyra lågfjäll - Skarsåsfjället, Faxfjället, Mellanfjället och Näsfjället.

Att ta sig till toppen på egna ben från Skarsåsens fäbod, är det som ger den bästa upplevelsen av området. Därifrån är det cirka 5,5 km till Lilldalsstugan. Alternativt kan man åka bil till skidanläggningen på Näsfjället, varifrån det finns en 2,5 km lång vandringsled till Lilldalsstugan.

Urskog med överraskningar

Vandringen från Skarsåsens fäbod upp mot fjället är inte särskilt brant. Men det stiger hela tiden, uppåt uppåt... Genom gles och lättvandrad tallskog, där ibland lavskrikan dyker upp. Småfåglars irriterande tjatter, avslöjar också en sparvuggla i en talltopp - en trevlig överraskning! Den här skogen är en av de sista spillrorna av riktig urskog. Men det har brunnit ofta här, vilket gör att träden inte är så gamla. En och annan jättetall finns dock, som man inte kan låta bli att krama.

Vindskydd vid reservatsgränsen

Där vandringsleden, som också är en del av Södra Kungsleden, passerar in över reservatsgränsen, finns ett vindskydd och torrdass. Men det är inte här vi planerar att matsäcka. Nej, vi vill upp till Lilldalsstugan, en vandring på drygt fem km. Så vi vandrar vidare. Hittar kochenillav och pärlemofjärilar på hjortronblommor. Annars är den torra och sura tallskogen rätt mager på arter.

Vila vid raststuga med vackra vyer

Så småningom når vi trädgränsen, och strax därefter Lilldalsstugan. Den ligger vackert med både norska och svenska fjäll som en plafond bakom sig. I stugan finns en kamin och bord och bänkar, men i dag när solen skiner skönt, blir det lunch ute på trappan istället. Det känns bra att vila fötterna, ta sig en björnkorvsmacka och en varma koppen.

Vandra obanat till topp med utsikt

På tillbakavägen väljer vi att ta en egen väg, via Mellanfjällets topp. Den är lätt att ta sig upp på och därifrån har man en milsvid utsikt åt alla håll. Näsfjället ligger tryggt alldeles intill, söderut ser man de norra delarna av Transtrandsfjällen (Sälenfjällen), västerut syns flera mäktiga norska fjälltoppar och norrut kan man se Fulufjället.

Geologiska formationer

Flera delar i detta fjällmassiv, har ett geologiskt värde som är knutet till speciella terrängformer som skapades av smältvatten i samband med inlandisens avsmältning. Det finns ett system av slukåsar vid Näsfjällsåsen, samt erosionsrännor på södra delen av Mellanfjället. Förutom detta, finns även större och mindre fält av stenar och block, som kan vara svåra att passera där det är brant. Så se upp var du sätter fötterna - eller gå hellre runt dem! Att stuka foten här uppe är inte särskilt praktiskt...

I området finns det gott om älg. De två som vi fick på bild vid besöket, siktades strax söder om Skarsåsens fäbod.
Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen Dalarna, och Johan Nordström.Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, vedsvampar och lavar,
- köra i terräng med motordrivet fordon med undantag för att terrängmotorfordon får framföras på snötäckt mark på därtill avsedda leder (skoterleder). Körning får ske i samband med polis- tull- och räddningsverksamhet samt att det för länets fjällräddningspatruller gäller särskilda regler som framgår av skötselplanen, bilaga 3.
- göra upp eld annat än på anvisad plats,
- plantera in för trakten främmande växt- eller djurart,
- cykla i terrängen,

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att
- bedriva militär övningsverksamhet
- bedriva kommersiell verksamhet


 Fakta om Skarsåsfjällen

Bildades: 1991 (1997)
Storlek: 2300 ha
Kommun: Malung-Sälen, Älvdalen
Läge: Ca 30 km nordväst om Sälen mot norska gränsen.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Skarsåsfjället ingår i foldern "Norra Transtrandsfjällen".
Beställ foldern här
Ladda hem foldern här - kartan
Ladda hem foldern här - texten
Foldern Södra Kungsleden - läs mer här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår även i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här

 Content Editor ‭[2]‬

​kråkbär
ljung
lappljung
krypljung
ripbär
lavskrika
sparvuggla
kochinillav
Längs Stordalsbäcken kan du hitta:
granlav, tagellav, källört, dunört

 Content Editor ‭[1]‬

​OBS! I reservatet är det förbud mot snöskoteråkning, med undantag för Södra Kungsleden samt leden mellan Lilldalsstugan och Näsfjällsanläggningen.


Påbjuden färdväg - här får du köra, men inte utanför leden!

Det är alltså förbjudet att inom reservatet åka snöskoter utanför dessa leder.
Vid överträdelser kontakta Länsstyrelsens naturbevakare i Idre 010-225 03 35.

Den här skylten betyder att det är förbjudet att köra i reservatet utanför lederna. Respektera det!