Malung-Sälen

Malung-Sälens kommun sträcker sig längs med Västerdalälvens lopp söderut från Transtrandsfjällen i norr till Malung i söder. Öster om Malung och norrut sträcker sig en väldig sandstensplatå, Dalarnas största slättområde.

På några ställen reser sig mäktiga diabasberg, som har en rik granskog. Ett exempel är den imponerande Lybergsgnupen norr om Malung. Ett annat är det nyligen bildade reservatet Fenningberget.

På älvens västra sida är landskapet mer kuperat och väster om Lima reser sig Tandövala, Sveriges sydligaste "fjäll". Längre norrut ligger Sälenfjällen med bl.a. det helt nybildade reservatet Norra Transtrandsfjällen.

 Sveriges länskarta

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges Länskarta, genom att klicka på kartbilden nedan.

Länk till Sveriges länskarta
 

 

Två barn i skogen på en stig. Intill dem en stor lingonrisbevuxen myrstack.
Norra Transtrandsfjällens naturreservat har något för alla åldrar. Här finns fjäll och myr samt en riktigt vacker troll-granskog.
Foto: Maria Jons.