Skattlösbergs by

Skattlösbergs by är en gammal finnby i Grangärde socken. Under 1600-talet erbjöds nybyggarna bosättning på kronans marker och skattefrihet de första åren.

Här finns en vandringsled med några stationer. Först kommer man till finngammelgåren, sedan ekorrmyren, varggropen, Sankta Klara källa, slåtterängarna, trolltomten, luosastugan, smörjtallen och sist vattstenen.

Skattlösbergs by ingår i projektet "LIFE för Foder och Fägring". Det är ett naturvårdsprojekt som syftar till att restaurera slåtter- och betesmarker. Läs mer om det projektet härInom reservatet är det inte tillåtet att...

- medföra lös hund,
- göra upp eld,
- köra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar,
- parkera annat än på särskilt anvisade platser,
- uppställa husvagn annat än tillfälligt vid dagsbesök,
- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, plocka blommor och gräs eller skada vegetationen i övrigt,
- att tälta,
- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
- på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, eller dylikt.


 Fakta om Skattlösbergs by

Bildades: 1978
Storlek: 47 ha
Kommun: Ludvika
Läge: Väster om Sunnansjö på vägen mot Fredriksberg.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Skyltar:
Vandringsleder
Informationsskylt
Reservatskarta
Folder: Beställ folder
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i:
- Natura 2000 - läs bevarandeplanen här
- projektet Foder och Fägring. Läs mer om projektet här