Nybrännberget

Reservatet hyser gammal skog där vissa tallar har uppnått en ålder av 450 år.

Granskog med inslag av torrakor är den dominerande skogstypen. Fågellivet gynnas av den rika tillgången på hålträd. Här finns bl.a. hackspettar, slaguggla, pärluggla, svartvit flugsnappare och rödstjärt. Här hittar man hotade och sällsynta lavar som varglav, smalskaftlav och brunpudrad knappnålslav. Även rosentickan och gränstickan förekommer här.

Foto: Länsstyrelsen Dalarna.Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark eller geologiska naturföremål
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, mossor, svampar och lavar
- fånga eller insamla djur
- göra upp eld
- köra motordrivet fordon i terrängen.


 Fakta om Nybrännberget

Bildades: 1991
Storlek: 171 ha
Kommun: Ludvika
Läge: 9 km väster om Grangärde.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar.
Folder:
Beställ folder
Ladda hem folder
Beslutsunderlag:

Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här