Malingarna

Reservatet är välbesökt av resenärer längs riksväg 66. Området är attraktivt för bad och friluftsliv. Här finns det uddar, vikar, öar och några strandklippor. En karaktärsfågel för sjöarna är storlomen. På stränderna förekommer mosippa, Kung Karls spira och fjällnejlika.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- köra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar,
- parkera annat än på särskilt anvisade platser,
- uppställa hus- eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser,
- tälta inom det markerade området på rullstensåsen (se informationsskylt vid reservatet).

Utan länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:
- framföra motorbåt eller annan motordriven farkost på sjöarna.


 Fakta om Malingarna

Bildades: 1978
Storlek: 224 ha
Kommun: Ludvika
Läge: Nordväst om Nyhammar och sydost om Björbo.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan