Hästbergs klack

Hästbergs klack är ett uppskattat utflyktsmål med utsikt runt om. Berget är skyddat för de rikliga ristningarna på hällarna kring toppen, de äldsta tydbara är från 1600-talet. Från parkeringsplatsen finns en stig till klacken.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- orsaka skadegörelse eller åverkan på naturen.


 Fakta om Hästbergs klack

Bildades: 1933
Storlek: 1 ha
Kommun: Ludvika
Läge: Ett par mil nord väst om  Ludvika, nordost om Nyhammar.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan