Fjällberget

Utsikt över ett skogslandskap med någon sjö vid horisonten.
I den här vackra miljön kan du vandra runt och njuta av gammal skog och vacker utsikt, på vägen upp till Leksands kommuns högsta berg.

Naturreservatet är beläget på Leksands kommuns högsta berg, Fjällbergets nordostsluttning, ner mot Vådsjön. Området är väldigt vackert och man kan vandra i skog hela vägen från Vådsjön och upp på berget där utsikten sträcker sig bort mot Siljan.

I området finns kulturhistoriskt intressanta lämningar som kolbotten, ruin av kolarkoja, fäbodstig och en trädristning.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada träd och buskar, inklusive torrträd, torrstubbar och vindfällen (inkluderar vedinsamling för jaktpass),
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur,
- framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark,
- cykla annat än på markerad led,
- elda med annat än egen medhavd ved


 Fakta om Fjällberget

Bildades: 2014 (av Leksands kn)
Storlek: 58 ha
Kommun: Leksand
Läge: Cirka 25 km väster om centrala Leksand.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Ingår i foldern "Naturreservat i nordöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Läs mer: Fjällberget på Leksands kommuns webbplats