Storheden

Tallskog med några granar här och var. På den släta marken finns stigar mellan lavrika gråa mattor.
Storheden är ett område med grova, gamla tallar, ett så kallat tallhedsområde. Här växer det lummer, renlav och några mossor. Reservatet är ett mycket betydelsefullt friluftsområde där stigar och skidspår går kors och tvärs.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark och vegetation,
- störa djurlivet,
- göra upp eld,
- köra motordrivet fordon.


 Fakta om Storheden

Bildades: 2001 (av Leksands kn)
Storlek: 4 ha
Kommun: Leksand
Läge: Norr om skjutbanan, mellan Heden och Mjälgen, ca 5 km söder om Leksands Noret.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan