Morkullberget

Morkullberget ligger i nära anslutning till naturreservatet Älgsjöberget. Områdets naturvärden är i sig begränsade, men jämfört med omgivningarna framstår ändå området som mer värdefullt än skogen i övrigt. Tillsammans med Älgsjöberget utgör det också en viktig enhet i bevarandet av mer värdefull skog och bevarandet av Morkullberget stärker värdena i Älgsjöberget.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.


 Fakta om Morkullberget

Bildades: 2011
Storlek: 7 ha
Kommun: Hedemora
Läge: 4 km nordväst om Långshyttan.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Ingår i foldern "Naturreservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här
Den statliga skogsöverens-kommelsen 2008 slöts en överenskommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket, för att skydda cirka 70000 hektar naturvårdsintressant skog på Sveaskogs marker. Detta är en av områdena som ingår i överens- kommelsen. Läs mer om skogsöverenskommelsen