Stadsberget

Området är ett 1,5 km långt parti av Badelundaåsen där sluttningarna är branta. Utmed Stadsberget östra sida ligger en myrfylld åsgrav. Vegetationen utgörs av frisk blandskog med tall, gran och björk. Motionsspår och stigar finns runt berget.

Foto: Fredrik Lundin

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark eller geologiska naturföremål,
- plocka blommor eller skada vegetationen,
- i terrängen färdas annat än till fots eller på skidor
- tälta eller göra upp eld på andra än härför anvisade platser.


 Fakta om Stadsberget

Bildades: 1972
Storlek: 49 ha
Kommun: Hedemora
Läge: Omedelbart norr om Hedemora stad.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder:
 Ingår i foldern "Naturreservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här