Stackharen

Stackharen är en ö i Dalälven och naturligtvis svår att komma till om man inte har tillgång till båt. Därför har det blivit en fristad för fågellivet.

Svår ö att ta sig fram på - men spännande!

Om man trots allt lyckas ta sig hit är det på öns norra udde som det är lättast att ta sig i land. Där finns lite torrare mark och en dunge granar. Resten av ön är svårpromenerad då marken består av stora tuvor som gör att man nästan tar ett steg framåt och två steg bakåt.

Många ovanliga fåglar och ett gammalt torn

Hovran tillhör Dalarnas artrikaste fågelsjöar och har återkommande häckande fåglar. Till exempel kan nämnas gulärla, rosenfink, rörsångare, härmsångare, gräsand, skedand och årta. På Stackharen finns ett gammalt fågeltorn. Från detta har man fin utsikt över ön.

De tidigare rätt öppna betesmarkerna...

Svartvitt foto över öppen gräsmark med ett hus med högt torn i ena kanten.
Foto: Länsstyrelsen Dalarna.

... håller nu på att växa igen, med löv men även enstaka granar. Den övre bilden är tagen i slutet av 70-talet, då området betades med får. Den nedre är tagen 2002, från fågeltornet som syns på den övre bilden.

Vy över ön där man ser hur mycket träd och buskar som nu täcker ön 

Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen Dalarna.

Ombildning av reservatet

Stackharen bildades till en början som en fridlysning. Bestämmelserna från 1959 är omoderna och håller på att ses över. Då norra delen av Brunnaön, som ligger söder om Stackharen nu håller på att bli reservat, kommer även Stackharens naturreservat ses över. Gränserna kommer justeras och föreskrifterna ändras.

Fridlysningsföreskrifter:
Förbud att utan medgivande av förvaltaren beträda ön under tiden 15 april-30 juni. Lämnas medgivande må endast användas den väg, som finnes i rågången mellan skifteslagen. Vidare må endast båtlänningen i samma vägs nordände användas under tid då besöksförbud råder. Förbudet gäller icke för markägare,som önskar tillse eller bruka sin egendom.


 Fakta om Stackharen

Bildades: 1959
Storlek: 43 ha
Kommun: Hedemora
Läge: I sjön Hovran, öster om Hedemora.
Länk till hitta.se 
Länk till Sveriges länskarta 
Service:
Folder: 
Stackharen ingår i foldern Hovran. Beställ foldern här
Ladda hem foldern
Området ingår även i foldern "Naturreservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut
Området ingår i:
- Natura2000- läs bevarandeplanen
- Ramsarområdet Hovran - läs om Ramsar här
- Biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven - läs mer här