Realsbo hage

Lummigt grön björkskog med mycket gräs på marken. Små granar här och var.

Realsbo hage är ett naturskönt område. Reservatet består av lövlund och granskog. Lövlunden domineras av ask som är värde för en speciell lavflora. Realsbobäcken har delvis skurit ut raviner, vars rasbranter skapar förutsättningar för en rik flora. Från Realsbo hage går en vandringsled till det ca 2 km norrut belägna reservatet Hässlen.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
- elda,
- fånga eller insamla djur,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- framföra motordrivet fordon i terrängen.
- störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- medföra okopplad hund.


 Fakta om Realsbo

Bildades: 1996
Storlek: 20 ha
Kommun: Hedemora
Läge: 4 km söder om Garpenbergs Herrgård, väster om vägen mot Fors.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Beställ folder här 
(i samma folder som Hässlen)
Ladda ned foldern här
Ingår även i foldern "Naturreservat i sydöstra Dalarna".
Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här