Kvännsen

Reservatet ligger invid den lilla vassrika sjön Kvänsen och består av ett stort lövområde. Lövträden ger bo- och födoplatser åt bl.a. flera hackspettarter. Fågellivet är påfallande rikt.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar och vedsvampar,
- elda,
- fånga eller insamla djur,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- framföra motordrivet fordon i terrängen,
- störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- medföra okopplad hund.


 Fakta om Kvännsen

Bildades: 1996
Storlek: 13 ha
Kommun: Hedemora
Läge: Reservatet ligger ca 12 km norr om Horndal.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Folder: Ingår i foldern "Naturreservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag: 
Beslut och skötselplan