Kloster

Vid Näs Kungsgård gör Dalälven en skarp sväng söderut. Precis där rinner vattnet från Flinesjön ut och öster om den sjön ligger naturreservatet Kloster. Det är ett stort strandbetesområde med höga värden både vad gäller floran och fågellivet.
Svartvit teckning på en skalbagge.

Kloster är ett öppet och grönt reservat under sommaren. Från fågeltornet i södra delen av området, kan man se hur den stora strandängen övergår från fast gräsmark, via våtare ängar och starrbälten till flytbladssamhällen med öar av blommande vattenklöver. Här finns sällsynta växter vid strandkanten som strandviol och myskgräs. Vass, säv, fräken, norrlandsstarr och vasstarr bildar högvuxen vegetation.

Bland asparna kan man få syn på den stora aspfjärilen, men lättare är kanske att studera en av världens rikaste förekomster av den mycket sällsynta strandskinnlaven, som växer längst ned på asparnas stammar.

Här finns även ett rikt fågelliv. Man har påträffat inte mindre än sex arter av hackspettar. Ugglor, skogsduva, änder, vadare, grågås och sångsvan är också intressanta inslag. Man kan även få syn på en fiskgjuse som jagar genom sitt ryttlande över vattnet spanar efter ett byte.

Foto: Fredrik Lundin, Lennart Bratt och Maria Jons, Länsstyrelsen Dalarna.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att:
- framföra motordrivet fordon,
- gräva upp eller plocka örter, mossor, svampar eller lavar,
- fånga eller insamla djur,
- göra åverkan på torra träd eller vindfällen,
- tälta,
- göra upp eld.


 Fakta om Kloster

Bildades: 1992
Storlek: 227 ha
Kommun: Hedemora
Läge: 15 km nordost om Hedemora. Kör väg 270 mot Husby. Efter Dalälven, sväng höger. Kör drygt 1 km på vägen som svänger söderut igen och följer Dalälven. Ta sedan vänster mot Kloster och Dormsjö. Du är framme efter ca 3 km.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Beställ foldern "Hovran" här
Ladda hem foldern Hovran - där Kloster ingår
Området ingår även i  foldern "Naturreservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i:
- Natura2000- läs bevarandeplanen
- Ramsarområdet Hovran - läs om Ramsar här
- Biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven - läs mer här