Kloster

Vid Näs Kungsgård gör Dalälven en skarp sväng söderut. Där rinner även vattnet från Flinesjön ut. På östra stranden om den sjön ligger naturreservatet Kloster. Det är ett stort strandbetesområde som är mycket värdefullt, både vad gäller floran, fågellivet och friluftslivet.

Njut av fågel, färg och fägring från fågeltornet

Från reservatets fågeltorn, Starbotornet,
får man en bra överblick över området.
Du kan se de vackra strandängarna vid Klosteråns mynning.
Här betar nötkreatur sommartid.
Där fastmarken övergår till våtare ängar,
starrbälten och vattenspeglar med flytbladsväxter,
finns de flesta fåglarna. Det är dem
som de flesta besöker kommer hit för att titta på.

Flinesjön är fåglarnas pausrum

Flinesjön är en av Dalarnas mest fågelrika sjöar.
Fågellivet är som rikast under vår och höst.
Fåglarna är på väg att flytta norrut på sommaren, till rikare marker,
eller söderut på hösten till varmare breddgrader.
Då besöks strandängarna av stora flockar med änder, gäss och vadare. Under den här tiden kan det löna sig att spana efter sångsvan, trana, bläsand, kricka, tofsvipa, beckasiner och snäppor.
Inte sällan ses rovfåglarna fiskgjuse, brun kärrhök,
havsörn och tornfalk jaga över de öppna våtmarkerna.

Inte bara fåglar finns att skåda här

Njut av de flytande öarna av blommande vattenklöver,
eller färgskiftningarna i vass-, säv- och fräkenbältena vid strandkanten. Bland asparna kan man få syn på den stora aspfjärilen.
Lättare är kanske att studera en av världens rikaste förekomster
av den mycket sällsynta strandskinnlaven.
Den gråblåa laven växer längst ned på asparnas stammar.
Även här finns ett rikt fågelliv. Man har påträffat
inte mindre än sex arter av hackspettar här.


Foto: Fredrik Lundin, Lennart Bratt och Maria Jons, Länsstyrelsen Dalarna.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:
- framföra motordrivet fordon,
- gräva upp eller plocka örter, mossor, svampar eller lavar,
- fånga eller insamla djur,
- göra åverkan på torra träd eller vindfällen,
- tälta,
- göra upp eld.


 Fakta om Kloster

Bildades: 1992
Storlek: 227 ha
Kommun: Hedemora
Läge: 15 km nordost om Hedemora. Kör väg 270 mot Husby. Efter Dalälven, sväng höger. Kör drygt 1 km på vägen som svänger söderut igen och följer Dalälven. Ta sedan vänster mot Kloster och Dormsjö. Du är framme efter ca 3 km.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Beställ foldern "Hovran" här
Ladda hem foldern Hovran - där Kloster ingår
Området ingår även i  foldern "Naturreservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i:
- Natura2000- läs bevarandeplanen
- Ramsarområdet Hovran - läs om Ramsar här
- Biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven - läs mer här 

Aspglansbaggen är en stor, röd skalbagge som du kan finna på asparna intill fågeltornet.

Illustration: Maria Jons