Grådöåsen

Området utgör en del av Badelundaåsen, som kan följas från Nyköping över Mälaren, upp genom Västmanland och in i Dalarna. Den är en av de största rullstensåsarna i Sverige. Vid Grådö genombryts åsen av Dalälven och fortsätter sedan fram till Hedemora. På dess rygg gick den gamla färdleden via Grådö skans.

Åsen är skyddad för sina tydliga strandlinjer efter den forntida "Stor-Hovran". I de södra delarna växer tallskog med väggmossa och islandslav, norrut växer det mer gran.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada mark eller geologiska föremål,
- gräva upp växter,
- inom området färdas annat än till fots eller på skidor,
- tälta
- göra upp eld

 Fakta om Grådöåsen

Bildades: 1974
Storlek: 5,4 ha
Kommun: Hedemora
Läge: Söder om älven vid Grådö, sydost om Hedemora.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Ingår i foldern "Naturreservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan