Trolldalen

I Trolldalen kommer naturen, historien och sagans värld nära. Här finns raviner, gamla slåttermarker och en trolsk skog.
Området bildades under istiden för 9 500 år sedan. Då smälte den väldiga issjön i Västerdalarna undan och skar en 200 meter lång kanjon genom landskapet. Ravinerna skapar ett bra klimat för växter. Här trivs rariteter som myskmåra och underviol.

Man kan verkligen förstå att den vilda naturen i reservatet Trolldalen har gett upphov till sägner om att trollen hade sitt tillhåll här. I den östra bergsbranten finns ett stenvalv som går under namnet Trollkyrkan. Det har sagts att det för länge sedan funnits ett silverbrott vid denna plats och att valvet är rester från brottet.

Det som först möter besökaren i reservatet är den flacka delen av dalgången med öppen ängsmark. Nedanför de i det närmaste lodräta bergsväggarna vidtar rasbranter mot den plana ravinbotten. Här finns områdets intressantaste flora med bl.a. myskmåra, trolldruva och skuggviol. Här finns även vårtärt, springkorn, dvärghäxört och hässlebrodd.

I reservatet finns flera bra leder, vissa är mycket kuperade. Det finns också två raststugor och flera vindskydd. Se detaljkartan i högerspalten.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser,
- uppställa hus- eller släpvagn,
- tälta,
- beträda valvet vid Trollkyrkan,
- medföra ej kopplad hund,
- plocka blommor, gräs, mossor och lavar,
- anordna orienteringskontroller,
- framför motordrivet fordon,
- rida.


 Fakta om Trolldalen

Bildades: 1984
Storlek: 65 ha
Kommun: Gagnef
Läge: Mellan Mockfjärd och Djurås. Från Djurås - sväng av mot Björka (söderut). Efter några kilometer kommer man till en T-korsning. Tag höger och efter en kilometer finns en skylt vid vägen mot naturreservatet.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Beställ folder här
Ladda hem folder här
Skylt: Se skylten här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här
Läs mer: http://naturigagnef.se/