Våckelberget

Högst upp på Våckelberget har man en milsvid utsikt över skogslandskapet runtom. Du ser sjöar som små pölar och bilar och hus blir som miniatyrer. Det här berget är speciellt. Det sparar värmen från solen, vilket utnyttjas av speciella växter.

Våckelberget är ett sydväxtberg

Ett sydväxtberg är ett berg som har en sida,
som vetter mot söder, öster eller väster.
De soluppvärmda berghällarna bibehåller solens värme.
Det ger ett gynnsamt klimat speciellt på hösten och våren.
Här kan man till exempel hitta lind, lönn och hassel,
myskmadra, stinknäva, hässlebrodd, getrams och kungsljus. 
Alla dessa är mer vanliga längre söderut i landet
och finns kanske inte ens i närheten. Hur kommer det sig?

Växter kvar här från en svunnen tid

Dessa sydliga arter borde egentligen inte klara sig så här långt norrut
på grund av klimatet. Att de trots allt finns här, beror på att de har "lämnats kvar" efter en varmare period.
Förutom värmen i berget finns det en sak till,
som gör det gynnsamt att växa här.
Näringstillgången är nämligen också god. 
Här sipprar näringsrikt vatten ner längs branten.
Det blir helt enkelt som ett litet växthus här,
med inbyggd vattning inklusive näringslösning!
Den speciella miljön på ett sydväxtberg
kan också göra att insektsfaunan gynnas.
På Våckelberget är inte denna så framträdande,
men några rariteter finns.
Här kan man till exempel se den vackra violetta guldvingen.

Foto: Länsstyrelsen Dalarna.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- göra åverkan på mark eller på geologiska naturföremål
- skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, svampar eller lavar.
- fånga eller insamla djur
- inplantera för området främmande växt- eller djurart
- framför motordrivet fordon i terrängen. Undantag skall gälla naturvårdsförvaltare vid tillsyn och förvaltning
- göra upp eld
- bedriva bergsklättring.


 Fakta om Våckelberget

Bildades: 1931 (1991)
Storlek: 11 ha
Kommun: Falun
Läge: Cirka 10 km norr om Enviken, drygt 4 mil norr om Falun.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i området.
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Ingår i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna". Beställ folder här                     Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs mer i bevarandeplanen här