Isalanäset

Isalanäset ligger vackert på en udde ut i Svärdsjön. Området har en variationsrik natur som är värd att upplevas på olika sätt. Här kan du vandra och rasta hunden, paddla förbi och göra strandhugg på sommaren och åka skidor tvärs över näset på vintern.

​Vackert läge med vacker natur

Isalanäset har närboende länge nyttjat till vandring. Här har många redan njutit av den vackra och sjönära naturen. Här rastar man hunden, plockar bär eller stannar till och vilar under paddlingsturen. Ett stort flyttblock, som sedan länge är naturminnesmärkt, finns också längst ut på näset.

Artrik skog med liljekonvalj och gråspett

På denna skogsklädda halvö växer en lövrik barrnaturskog. Här finns gott om gamla, stora träd och döda liggande träd i olika stadier av nedbrytning. Det gillas av många arter så som lavar, mossor, svampar och insekter. Och insekterna äts av hackspettar och andra fåglar.

På andra delar av halvön tar lövskogen vid, ibland som rena bestånd av asp. Den växer på gammal åker- och ängsmark, som övergivits sedan länge. Blommorna som hittas här, tyder på näringsrika förhållanden - liljekonvalj, vårärt och ormbär är några av dem.

Vårärt är släkt med gökärt

Illustration Maria Jons, Länsstyrelsen Dalarna

Bildtext fotot:

Vid besök på Svärdsjö badplats, kan man skymta Isalanäset på andra sidan sjön. Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen Dalarna.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar exempelvis genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar eller block,
- skada växande eller döda, stående eller omkullfallna, träd, stubbar och buskar,
- cykla eller rida,
- framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark och snötäckt mark. Undantag gäller för Kråkspåret och stigen från parkeringen fram till Kråkspåret (markerat med A på karta i bilaga 3) där snöskoter får framföras på snötäckt mark i samband med spårpreparering.

Utan kommunens tillstånd är det heller inte tillåtet att:

- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar, samla in ryggradslösa djur eller klättra i boträd. Det är tillåtet att plocka blommor, bär eller matsvamp för eget bruk.
- elda på annan än anvisad plats under perioden 1 april - 1 november,
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.


 Fakta om Isalanäset

Bildades: 2016
Storlek: 27 ha
Kommun: Falun
Läge: Näset sticker ut i sjön Svärdsjön som ligger mellan Svärdsjö och Linghed.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan