Väsjön

Detta är ett mycket vackert och särpräglat naturskogsområde. Skogen domineras av tall med inslag av gran och vårtbjörk. Dessutom förekommer vindfällen, lågor, hålträd och mycket gamla brandstubbar som avverkats med yxa.

Foto: Länsstyrelsen Dalarna.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- framföra motordrivet fordon, dvs även snöskoter
- fånga eller samla in djur, till exempel insekter
- klättra i boträd och att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya, ide eller gryt än 100 meter
- elda
- skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, mossor, vedsvampar eller lavar.


 Fakta om Väsjön

Bildades: 1997
Storlek: 6,8 ha
Kommun: Falun
Läge: 6 km öster om Svärdsjö.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Folder: Ingår i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna". Beställ folder här                     Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs mer i bevarandeplanen här