Hyttnäs

Hyttnäs reservat är ett parti åker- och ängsmark intill Carl Larsson-gården. Här kan man se de småskaliga brukningsstrukturer som Carl Larsson så flitigt nyttjade i sitt sundbornsmåleri.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- skada fasta naturföremål eller ytbildningar,
- parkera fordon,
- utom på väg färdas annat än till fots eller på skidor,
- tälta,
- förtöja eller förvara båt utan tillstånd av förvaltaren.


 Fakta om Hyttnäs

Bildades: 1970
Storlek: 9 ha
Kommun: Falun
Läge: Sydväst om Sundborn, i närheten av Carl Larsson-gården intill Sundbornsån, ett par mil nordöst om Falun.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Folder: Ingår i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan