Gramsängs udde

Udde
Gramsängs udde, ett geologiskt reservat, är en del av Svärdsjöåsen, vilken i sin tur är en biås till Badelundaåsen, en av landets längsta och mest kända rullstensåsar.

Gramsängs udde är den östligaste av två grenar av Svärdsjöåsen. På den andra grenen ligger Vika kyrka. Gramsängs udde börjar med en rad långsträckta åsöar i Vikasjön och slutar med det långa näset i fågelsjön Kyrkbytjärn.

Den skyddade åsen, med en areal av 1,56 har, är 350 meter lång, 50 meter bred och en högsta höjd av 10 meter. Förutom några mindre, äldre sandtag har ingen åverkan gjorts på åspartiet. Materialet i åsen består av grovt delvis stenigt grus. Vid de gamla täkterna finns även inslag av sand. Tallskogen har uppkommit sedan betningen av udden upphörde.

Gramsängs udde löper ut i Kyrkbytjärn. Tjärnen har blivit en av Dalarnas finaste fågelsjöar efter att ha restaurerats. Här iakttas dvärgmås, skäggmes och småsnäppa. Det är ett mycket besöksvänligt område. Kyrkbytjärn är utpekad i det europeiska nätverket Natura 2000.

Foto: Länsstyrelsen Dalarna.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- skada fasta naturföremål eller ytbildningar,
- skada vegetationen,
- färdas annat än till fots eller på skidor,
- tälta
- göra upp eld utom på anvisade platser.


 Fakta om Gramsängs udde

Bildades: 1959
Storlek: 2 ha
Kommun: Falun
Läge: Två mil söder om Falun, vid byn Vika.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Ingår i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna. 
Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 under området Kyrkbytjärn -
läs mer i bevarandeplanen här