Lennhedsåsen

Här finner du ett landskap som är ett av de mest storslagna i södra Dalarna. Reservatet består av en del av Badelundaåsen som är en rullstensås med sträckning från Siljan och söderut genom länet.
Del av hög grusås syns i förgrunden med tallar på. I bakgrunden älven.
Från den höga Lennhedåsen har man fin utsikt över Dalälven. Foto: Borlänge kommun. 
Åsen har här en skarpt markerad rygg som når en höjd av 35 meter över intilliggande Dalälvens nivå. Landskapet är ett av de mest omväxlande och storslagna inom sydöstra Dalarna. Rullstensåsen utmed Dalälvens södra sida bidrar på ett markant sätt till landskapets karaktär.

Syftet med reservatsbeslutet är att skydda ett område från grustäktsverksamhet, där en mycket värdefull landskapsbild annars skulle utsättas för oersättliga skador.

 

I reservatet är det förbjudet att:

- Göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål
- Skada växande, döda, stående eller liggande träd och buskar
- Samla in växter och ryggradslösa djur i annat syfte än utbildning eller forskning
- Framföra motordrivet fordon eller att cykla
- Rida
- Elda på annat än anvisad plats eller i medhavd grill

 

Foto: Jonas Bergstedt, Länsstyrelsen Dalarna.


 Fakta om Lennhedsåsen

Bildades: 1975
Storlek: 12 ha
Kommun: Borlänge
Läge: Söder om Duvnäs, nordväst om Borlänge.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga speciella anordningar finns.
Folder: Ingår i foldern "Naturreservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan