Borlänge

Här finns de stora slätterna på båda sidor om Dalälven, med vackra odlingsbygder. Här finns Båtstad-Mellsta, Älvravinerna och den underbara lilla oasen Frostbrunnsdalen.

Men i Borlänge finns också de stora skogarna, på gränsen till riktig vildmark; Länsklacken och Sifferboberget-Skalsberget hör till de med mindre anordningar för friluftslivet, medan Gyllbergen har det mesta en besökare kan önska sig.

 Sveriges Länskarta

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges Länskarta, genom att klicka på kartbilden nedan.

 

 

Länk till Sveriges länskarta 

 

 

 Content Editor

 

En stig slingrar fram i en grönskande lövskog.
Frostbrunnsdalen om våren - njut av lummig grönska och vårfåglarnas kvitter. 
Foto: Uno Skog.