Holmsjöarna

Vid Torsång gör Dalälven en 90-graderssväng och fortsätter söderut. Här flyter älven lugnt mellan älvvallar, så kallade levéer. Innanför finns sanka områden med flera sjöar. Här finner man ett rikt fågelliv, framför allt vår och höst, för rastande fåglar. Tack vare att de är näringsrika slättsjöar, finns här även en rik växtlighet.

Kom hit och skåda fågel från tornen

Hit kommer många för att uppleva det vackra landskapet
göra en trevlig utflykt och för att titta på fåglar.
På våren kommer många skolklasser hit,
för att lära sig lite om fågelliv och naturvård.
Från de tre fågeltornen kan både skolbarn och andra fågelskådare
spana efter roliga arter att njuta av.
Till tornen kan du ta dig längs spångade leder.
I området finns både en rast- och en grillplats,
där du kan äta din medhavda matsäck.
På skylten härintill finns en karta som gör att du hittar i området.

Svämmade marker med märkliga växter

Det öppna landskapet runt Holmsjöarna
består av mindre sjöar, vattendrag och åkrar,
vackra ängar och beteshagar och däremellan skogs- och sankmark. Vattenståndet i sjöarna förändras med Dalälvens variation,
så att stora områden översvämmas varje vår.
Reservatets mest spännande växter, finner man i anslutning till sjöarna. Här hittar man bland annat näckrosor, blomvass och kalmus.
Exempel på ovanliga arter är bandnate och trubbnate
och i björkkärren kan man se den sällsynta ormbunken granbräke.

Mycket fågel - både rastande och stannande

För fåglarna är detta en viktig plats att rasta på. Här kan de vila upp sig innan de drar vidare norrut på våren eller söderut på hösten.
Men även under häckningstid finns ett rikt fågelliv. 
Man kan bland annat få se vigg, brunand och skäggdopping i sjöarna. Ovanför kan tornfalken, hornugglan eller kärrhöken sväva omkring. 
Den ståtliga fiskgjusen kanske kommer och jagar vid sjöarna.
Den känns lätt igen på dess speciella siluett
och svart-vita teckning i fjäderdräkten.

Brutalt ingrepp för naturvärdenas skull

För att förhindra att sjöarna växer igen, frästes stora delar av strandkanterna under 2004 och 2011. Det kan se brutalt ut när dessa stora maskiner tuggar fram genom markerna, men det är ett måste, om de värden området är skyddat för, ska kunna fortsätta att finnas här.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- under tiden 1 april - 15 juli färdas inom område som markerats på denna karta
- i terrängen eller på iordningställda leder färdas annat än till fots eller på skidor
- tälta eller uppställa husvagn. Undantag gäller dock för åkermarken i anslutning till kanotstadion i samband med tävlingar
- parkera på annat än iordningställda platser. Undantag gäller dock för åkermarken i anslutning till kanotstadion i samband med tävlingar 
- färdas i området med båt eller annan vattenfarkost
- medföra lösspringande hund
- göra upp eld
- skada levande eller döda träd, buskar eller annan växtlighet
- inplantera för området främmande växt- eller djurart.


 Fakta om Holmsjöarna

Bildades: 1983
Storlek: 276 ha
Kommun: Borlänge, Säter
Läge: I utkanten av Tunaslätten ca 7 km sydost om Borlänge.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Beställ folder här
Ladda hem folder här
Ingår också i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna". Beställ den här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här