Gyllbergen

Gyllbergsområdet har en speciell karaktär utan egentlig motsvarighet i Dalarna. Det är ett stort höglänt och väglöst vildmarksområde med stora möjligheter till friluftsliv både sommar som vinter.

Ovanligt stort väglöst område

Hela Gyllbergsområdet har i många decennier utövat en alldeles speciell lockelse för friluftsmänniskor, naturentusiaster, skidåkare och folk i allmänhet. Mycket viktig är också möjligheten att vandra eller skida långa sträckor utan att störas av vägar eller buller och det är ovanligt så här långt söderut i landet. Området är genom sitt snösäkra läge (497 meter över havet) ett omtyckt skidområde. Borlänge kommun sköter vintertid ett omfattande spårsystem. Det finns länkar till mer läsning i högerspalten.

Hällar och myrar och klyftor i berget

Stora delar av området består av hällmarkstallskog omväxlande med sluttande myrar. I andra delar växer granskog med en frodigare växlighet. På några av myrarna står påfallande många smala torrakor. Dessa spelar stor roll för lavar, svampar och insekter och som boträd för fåglar. En speciell sevärdhet i reservatet är förkastningen Dragbergsgatan, väster om Dragsjön. Det är en ca 400 meter lång, 10 meter bred och 10 meter djup klyfta i berget.

Rikt fågelliv och ovanliga växter

Trana och gluttsnäppa häckar på vissa myrar. Bland skogsfåglarna kan nämnas tjäder, järpe, orre, ibland även dalripa samt flera arter av hackspettar och ugglor. Sparsamt förekommer växter som kambräken, torta, varglav, kristallticka, gränsticka, rosenticka, broktagel, violettgrå tagellav, skuggblåslav, norsk näverlav och stjärntagging.

Fäbodar, kolningar och avverkningar

Gyllbergen ger intryck av vildmark och orördhet, men här har fäbodrift och kolning påverkat skogens utseende. På det höglänta granitområdet har skogen tagit lång tid på sig att återhämta sig efter de omfattande avverkningar som gjordes här på 1800-talet. Därför påminner miljön på höjderna om ett lågfjällsområde. Området har också avverkats under fäbodbruket till exempel vid Gylle fäbodar, Prästbodarna och Dragbergets fäbodar.

Stor utökning kopplar samman området med Prästbuan

Gyllbergens naturreservat utökades 2007 med över 700 hektar. Det tidigare cirka 1000 hektar stora området blev då rejält mycket större. Det är framför allt i Ludvika kommun som utökningen skedde. Naturreservatet gränsar dessutom till Prästbuans naturreservat i Gagnefs kommun. Därför finns nu ett område på sammanlagt 1820 hektar i Gagnef, Ludvika och Borlänge kommun som är skyddat både för sina biologiska värden samt friluftslivsvärdena.

Foton: Fredrik Lundin, Jenny Sander, Stig-Åke Svenson.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- skada växande eller döda träd, vindfällen, stubbar eller lågor
- ha hund lös
- köra motordrivet fordon i terrängen

 


 Fakta om Gyllbergen

Bildades: 1982 (2007)
Storlek: 1700 ha
Kommun: Borlänge, Ludvika
Läge: Ett par mil sydväst om Borlänge, mot Idkerberget.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Skylt: Titta på skylten här
Ledkarta: Titta på ledkartan
Spårstatus:
Länk till skidspar.se
Väder: Länk till klart.se
Folder: Beställ folder här 
Ladda hem folder här
Ingår också i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här

Aktuellt

 Content Editor

​Bergslagsstugan är ommålad invändigt sommaren 2016. Nästa sommar kommer vi att byta taket på stugan. Välkomna hit!