Tallåsen

Alldeles norr om kyrkan i By Kyrkby, där vägen från Horndal delar sig mot Fullsta och mot Avesta, ligger Tallåsens lilla naturreservat. Det är en 200 meter lång del av Möklintaåsen, som är täckt med mäktiga gamla tallar.

Det krävs en liten kraftansträgning för att komma upp på åsen,
men väl uppe är det lätt att vandra omkring här.
Det är en mäktig känsla att blicka upp i grenverket,
på dessa knotiga jättetallar.

Här finns ett rastbord med bänkar, där en fikapaus passar bra.
Du blickar ut över ängar och hagar åt väster,
och på andra sidan rinner Årängsån i sakta mak.
Här finns också en skola, området nyttjas säkert flitigt av eleverna.

Åsen heter Möklintaåsen och är en sido-ås till Badelundaåsen.
Rullstensåsar består av sten, grus och sand,
som har forslats hit av älvar under inlandsisen.
När isen smällte och drog sig tillbaka norrut,
landade materialet i dessa strängar som vi kallar rullstensåsar.

Åsen skapar en väl dränerad och torr miljö,
där olika växter och insekter trivs.
Till exempel har man hittat den lilla ormbunken månlåsbräken här.
Den finns med i bildspelet ovan, under klöverbladen till höger på bild.

Många av låsbräkenets släktingar är fridlysta,
men låt även denna underbart söta lilla växt vara!
Enligt forskarna minskar den kraftigt,
förmodligen pga igenväxning och övergödning.

Läs mer här om vilka låsbräken som är fridlysta

I reservatet är det inte tillåtet att:

- skada fasta naturföremål eller ytbildningar
- färdas annat än till fots eller på skidor
- tälta
- göra upp eld


 Fakta om Tallåsen

Bildades: 1971
Storlek: 1 ha
Kommun: Avesta
Läge: Strax norr om Bysjön vid Kyrkbyn.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Ingår i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan