Svartån

I Svartåns bäckravin frodas en yppig floran med många sällsynta växter. I videsnåren finner många fågelarter en fristad och på de gamla asparna finns olika lavar och svampar. Området ligger nära tätorten Krylbo och när leden genom området är klar, kommer det vara lätt att besöka denna artrika "djungel".

En eftermiddag i början av maj
anländer jag till Svartåns naturreservat
Solen gassar och fjolårslöven prasslar,
fågelkvitter hörs vida omkring
men även lite röster från intilliggande trädgårdar.

Svartån ligger nämligen i utkanten av Krylbo,
och både ljud från bostadsområdet och närliggande industrier
hörs ibland tydligt över området.

När jag kliver in i skogen möter en hackspett mig,
den sitter högst upp i en död gran -
putsar sig, ser sig omkring och putsar lite till.
Rätt som det är hackar den till i stammen.

Sen flyger en citronfjäril förbi. Den verkar nervös,
kanske av min närvaro när jag försöker fota dess skönhet.
Den sitter inte still mer än några sekunder.
Jag lyckas till slut fånga den på bild,
sen fladdrar den vidare med sina vackra ljusgula vingar.

Svartån är verkligen svart, vattnet rinner sakta mellan videsnåren.
Snåren är svåra att ta sig fram i, ja i alla fall för oss
som inte gillar att leka djungel-expedition.
Men här har vi en svensk djungel med ett rikt djur- och växtliv!
I de vattenfyllda håligheterna nära ån hittar jag den söta växten gullpudra, ser gnag från bäver och upptäcker den ståtliga palmmossan.

En häftig upplevelse att så nära bebyggelse hitta en denna "urskog"!
Den bästa tiden på året att besöka reservatet är på våren och sommaren
då fåglarna kvittrar och växtligheten prunkar som mest.

Men det är skönt att veta att det är nära till bebyggelse -
för trots "djungeln" går du inte vilse här
när du hör ljuden från mänskligheten i närheten.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

- göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar och vedsvampar
- elda
- framför motordrivet fordon i terrängen
- medföra okopplad hund.


 Fakta om Svartån

Bildades: 1997, utökades 2016
Storlek: 59 ha
Kommun: Avesta
Service: Inga anordningar finns, men planeras - se karta
Folder: Ingår i foldern "Naturreservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i natura-2000. Bevarandeplanen finns i skötselplanen ovan.
Läs mer om natura-2000

 Content Editor


gullpudra (bild)
strutbräken
springkorn
hässlebrodd
lundelm
tibast
bäckbräsma
try
trolldruva
glesgröe
stiftgelelav
aspgelelav
smalflikig brosklav