Ödet

Skogen i Ödet är gammal och har höga biologiska värden. Ödet har inte bara ett poetiskt namn utan är även en naturskön plats för den som uppskattar ödsliga ödemarker. Storblockighet och sumpmarker gör området bitvis svårframkomligt, men likväl värt ett besök för det rika växt- och djurlivet och gammelskogen.

Här har det bl a påträffas sällsynta arter som västlig njurlav, aspfjädermossa och tretåig hackspett. Det mesta av skogen i området har skonats från modernt skogsbruk och har aldrig kalavverkats. Här har därför bibehållits en stor del av den naturliga skogens artsammansättning och ekologiska funktion.

Området är variationsrikt både vad gäller trädens trädslagsblandning, åldersfördelning och dimensioner. Det finns även mycket död ved i olika dimensioner och nedbrytningsstadier. Sammantaget ger detta goda förutsättningar för stor artrikedom både bland både växter och djur. Skyddet av skogen i Ödet är därför ett led i bevarandet av biologisk mångfald.

Vit snöflinga på blå ramI reservatet är det inte tillåtet att:

- skada växande eller döda träd
- plocka mossor, lavar och vedsvampar samt samla in djur
- framföra motordrivet fordon


 Fakta om Ödet

Bildades: 2003
Storlek: 50 ha
Kommun: Avesta
Läge: I Dalarnas allra sydöst-ligaste hörn, på gränsen till Västmanland, cirka 1,5 mil öster om Avesta.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Ingår i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här