Bredmossen

Myren Bredmossen ligger som en brungul avlång fläck i det övrigt skogsgröna landskapet
Bredmossen, som är en oskadd högmosse, är speciell där den ligger vid den biologiska norrlandsgränsen. Intressant flora och rikt fågelliv finns här.

Bredmossen vid Bjurfors är en av södra Dalarnas få oskadda högmossar. En högmosse är högst på mitten och välvda åt alla sidor. De omges av nedsänkta kärr, så kallade laggar, som vid Bredmossen är väl bibehållna. Högmossar förekommer framför allt i södra och västra Sverige. Bredmossen ligger vid utbredningsgränsen. Vattnet från Bredmossen bildar bäckar åt flera olika håll för att mynna i Dalälven via Klintboån och Bjurforsbäcken.

Vegetationen avspeglar de skiftande förhållandena på myrens olika delar. Läget vid den biologiska norrlandsgränsen gör myren speciellt intressant ur växtgeografisk synpunkt. Floran består av bl.a. gräsull, dvärglummer och ett par arter skorpionmossor. Det är även gott om skvattram på mossen. Bredmossen har också en betydelse för fågellivet. Typiska fåglar på Bredmossen är grönbena, trana och buskskvätta.  

I reservatet ingår också en del biologiskt värdefulla sumpskogar. Området i sin helhet ger ett relativt opåverkat och vildmarksbetonat intryck. Gränsen mellan Dalarna och Västmanland korsar rätt över Bredmossen. Läs mer om Bredmossen på Länsstyrelsen i Västmanlands hemsida. Större delen av Bredmossen ligger i detta län.

 I reservatet är det inte tillåtet att:

- framföra motordrivet fordon
- tälta
- cykla
- rida
- klättra i boträd
- medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
- anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
- göra upp eld
- gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, vedlevande svampar, mossor eller lavar, med undantag för bär och matsvamp
- samla in insekter eller andra ryggradslösa djur
- snitsla spår eller ordna orienteringskontroll
- anordna motortävling, skyttetävling, orienteringstävling eller träning därför


 Fakta om Bredmossen

Bildades: 1997, 1998
Storlek: 49 ha
Kommun: Avesta
Läge: I södra Avesta, på gränsen till och in i Västmanland
Länk till hitta.se                      Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Folder: Ingår i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna". Beställ folder här
                     Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan        Området ingår i Natura 2000 -
läs mer i bevarandeplanen här