Herrön

Reservatet är en lövskogskädd holme i Dalälven. Skogen består mest av al, sälg, hägg, rönn och björk. Det är ett betydelsefullt område för hackspettar och andra fåglar. En hel del bäverfällningar ligger längs stränderna.

Till uppbyggnad består ön av älvsediment, främst den finkorninga mjälan. Längs strandlinjen kan man skönja tydliga strandvallar så att mittområdet till stor del har lägre nivå än stränderna. Det inre av ön består därför av en del sumpiga partier med hägg, rönn och björk. Barrinslaget är nästan uteslutande gran. Några granar längs den norra stranden har uppnått ansenliga dimensioner. Djurlivet består främst av ett rikt fågelliv.

I reservatet är det inte tillåtet att:

- tälta eller förankra husbåt
- skada träd eller buskar eller gräva upp växter eller ta bort mossa eller lav
- klättra i träd
- medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
- fånga eller insamla djur förutom fiskar
- elda.


 Fakta om Herrön

Bildades: 1989
Storlek: 26 ha
Kommun: Avesta
Läge: Mitt i Dalälven, ca 7 km öster om centrala Avesta.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Folder: Ingår i foldern "Natur-reservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut med bilagor