Fullsta

Det natursköna området Fullsta är underbart vackert att vandra i. Här finns enbackar och björkhagar och ett rikt fågelliv. Kom hit på våren och ta med kikaren eller vandra omkring i vackra höstfärger under september.

Ett område med stora variationer

Vattennivån i Dalälven är ibland så hög att stora delar av området översvämmas. Det kan vara så under vårfloden men ibland även på hösten. Under sommaren är det istället lågvatten och stora delar av områdena närmast älven blir då torrlagda. I det området växer en mycket ovanlig samling växter som hör till de få som klarar av dessa stora variationer. Den kallas ävjebroddsvegetation, då den vanligaste bland dessa arter är just ävjebrodd. ”Ävja” är vad den leriga marken kallas och ”brodd” kallas små stubbiga växter som kommer upp ur ävjan. Här finns många andra värdefulla växter som till exempel den sällsynta bågsäven, men även mer vanliga arter som fackelblomster och videört.  

Svartvit tuschteckning på en liten växt med små blad och blommor och små utlöpare med nya plantor
Illustration av ävjebrodd: Maria Jons   

Vackert med artrik flora och fauna

Betesmarken längs Bysjöns strand tillhör Dalarnas läns allra värdefullaste med stora värden både vad gäller flora och fågelliv. Området har mycket höga skönhetsvärden i de öppna strandängarna, björk- och enebackarna samt i de lövrika skogsbrynen med gamla ekar. Delar av betesmarken har historia som gammal slåtteräng.

Knott och broms

Om man vill känna närhet till många små djur samtidigt är sommaren den mest lämpliga tiden att besöka området. Då kan här nämligen finnas gott om både knott och broms. Kanske något att tänka på om man tvärtom tycker detta är lite obehagligt!

I reservatet är det inte tillåtet att:

- störa djurlivet (t.ex. närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande,
- klättra i boträd)
- ha hunden lös
- göra upp eld
- bryta kvistar, skada levande eller döda träd och buskar eller ta frö
- skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp blommor, gräs, mossor eller lavar
- plocka blommor, gräs, mossor eller lavar
- tälta eller förtöja båt mer än ett dygn
- köra motordrivet fordon


 Fakta om Fullsta

Bildades: 1984
Storlek: 57 ha
Kommun: Avesta
Läge: Från By kör du vägen förbi kyrkan. Efter en km svänger höger mot S. Fullsta. Kör rakt fram i ca 1 km. Där vägen svänger av åt vänster, innan gården, kan du parkera. Därifrån kan man komma till reservatet genom att gå över markerna ca 100 m söderut. Tänk på att det är privat jordbruksmark!
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service:
Inga anordningar finns i reservatet.
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Ingår i foldern "Naturreservat i sydöstra Dalarna". Beställ foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 -
läs bevarandeplanen här