Österdalälven

Reservatet har värdefulla fors- och strömsträckor i älven. Här förekommer bland annat utter och det är populärt med fiske. Reservatet uppkom för man ville förhindra vattenkraftutbyggnad i älven.

 

Det finns inga särskilda föreskrifter för allmänheten i området .


 Fakta om Österdalälven

Bildades: 1998
Storlek: 161 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Från Åsens kraftsverks utloppskanal till Västängsbron, ca 19 km.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet.