Mångsbodarna

Reservatet består av området runt Kvarnbäckens gamla vattenkraftsanläggningar. Sammanlagt finns det tolv skvaltkvarnar, ett sågverk och ett hyvelhus. Naturen inom området skiljer sig från den omgivande tallheden genom det stora inslaget av gran, sälg och björk.

 Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- elda,
- framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg,
- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp blommor, gräs, mossor eller lavar.


 Fakta om Mångsbodarna

Bildades: 1982
Storlek: 4 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Sydväst om Älvdalen, mellan Evertsberg och Fiskarheden.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga speciella anordningar finns.
Folder: Beställ folder här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan