Gammelsätern

När det börjar närma sig midsommartid - då är bästa tiden för ett besök på Gammelsätern! Passa på och njut av den mest exotiska blomsterfägring Norden kan uppvisa. Här finns guckuskon, den pampigaste av de nordiska orkidéerna.

Inte röra – bara titta!

Inte bara guckusko trivs här. Flera arter av orkidéer kan beskådas. Men tänk på att de är fridlysta! I reservatet är det visserligen inte tillåtet att plocka några blommor och inte heller svampar, lavar eller mossor. Men den giftiga varglaven är det inte så bra att röra vid i alla fall. Den gulgröna varglaven kan du se växa på stående döda träd här och var i området.

Mossor med märkliga namn

I de små vattenfyllda hålen, som kallas lokar, finns det flera ovanliga mossor. En har det fantasifulla namnet mikroskapania. Det är en mycket liten mossa som växer på döda, liggande granar nära vatten. Men på grund av att den är så oansenlig och liten, finns den kanske på fler platser utan att någon har upptäckt den. Kan du hitta den här i området?
(I denna rapport från Länsstyrelsen Gävleborg, kan du se hur en mikroskapania ser ut.

Det här är ingen skogsplanering

Tvärtom! Här har träden fått växa ostört, trillat vid stormar och nya plantor kommit upp med ojämna mellanrum. Om du ser dig omkring, ser du säkert olika slags träd. Här finns mest tall och gran, men även några björkar och rönnar. Alla har de olika ålder. En del är bara små plantor. Andra har uppnått en ansenlig ålder, kanske upp mot 200 år! Även de döda träden lever. På dem växer mossor och lavar. Insekterna gnager av den mjuka veden. Små plantor gror bra på de förmultnande liggande träden. Den här skogen sjuder av liv i alla dess former!

Kom och njut av blommor och gamla träd

Hit åker många ortsbor i början av sommaren, för att titta på guckuskon. Kom du med! Men glöm inte att även njuta av de riktigt gamla träden, som så ståtligt tronar här i skogen. Tänk om de kunde tala och berätta om gamla tider!

Tänk på att marken här är ganska stenig och några riktiga leder finns inte i området. Så det kan vara lite svårt att ta sig fram ibland.

Foto: Lennart Bratt.Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- skada mark eller på geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna träd    och buskar,
- gräva upp eller plocka blommor, mossor, svampar och lavar,
- fånga eller insamla djur,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- framföra motordrivet fordon i terrängen. Undantag skall    gälla naturvårdsförvaltare vid tillsyn och förvaltning.


 Fakta om Gammelsätern

Bildades: 1930 (1991, 2007)
Storlek: 169 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Ca 10 km sydost om Särna.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Skylt: Titta på skylten här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan