Finnholsberget

Reservatet består av gammalskog med överståndare av gamla, grova tallar. Ett 30-tal tallar har en ålder av 300-400 år. Områdets värde är att det får utvecklas mot urskog.

 Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- medföra ej kopplad hund,
- göra upp eld,
- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frö och skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp blommor, gräs, mossor eller lavar,
- plocka blommor, gräs, mossor eller lavar,
- tälta,
- utplacera orienteringskontroll,
- framföra motordrivet fordon.


 Fakta om Finnholsberget

Bildades: 1986
Storlek: 4,6 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Reservatet ligger ett par mil norr om Älvdalen.
Länk till hitta.se
Folder:
Det finns ingen egen över området, men Finnholsberget finns med på foldern över Norra Mora Vildmark
Service: Inga anordningar finns i reservatet.