Bredåsen

Mycket gamla träd och ovanliga arter

Det här stora naturreservatet är ett riktigt vildmarksområde, som ligger långt ifrån "allt". Men det är kanske just därför området har kunnat bibehålla många höga naturvärden. Här finns flera sällsynta djur och växter och här finns många gamla träd. Även de döda träden - både i form av torrakor och i form av lågor - hyser ovanligt höga åldrar. I den torra miljön bevaras veden intakt mycket länge, så sannolikt har man här att göra med extremt gamla träd.

Den magra berggrunden gör att tallskogen som växer på höjdens topplatå har mycket gamla tallar. Nedåt i nordsluttningen samt vid Valosberget övergår den i granskog. I tallskogen finns många spår efter skogsbränder.

Området består av tre markerade höjder; Stupåsen, Bredåsen och Valosberget, varav den högsta toppen, Valosberget, ligger 709 meter över havet.

Området används inte av friluftslivet i någon vidare omfattning, men tangeras av Södra Kungsleden. Bredåsen ligger strax nordväst om punkt 28 på den kartan där vindskyddet vid vattendraget Skärvagan finns. 
Läs mer om Södra Kungsleden här

I bildspelet ovan kan man se varglav och några av de riktigt gamla döda träden, ibland stående med vackra silvervridna stammar, ibland liggande med knotiga grenar i riset. Fotografierna är tagna av Per Gustavsson.Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Det är dock undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.


 Fakta om Bredåsen

Bildades: 2012
Storlek: 1140 ha
Kommun: Älvdalen
Läge: Ca 3 mil nordväst om Idre på gränsen till Norge.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns.
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Natura 2000 - området Stupåsen-Hisjöhållan ligger inne i Bredåsen. Läs bevarandeplanen här
Den statliga skogsöverens-kommelsen
I juni 2008 slöts en överens-kommelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket. Syftet var att långsiktigt skydda ca 70 000 hektar skog i Sverige på Sveaskogs marker som är naturvårds-intressanta. Detta är ett av de runt 50 områden som skyddas i denna överenskommelse. Läs mer om skogsöverenskommelsen