Några speciella naturminnen i Dalarna

Flera naturminnen finns på platser som många människor passerar. Kanske undrar just du vad historien bakom naturminnet är? Här kommer vi därför att presentera några utmärkande naturminnen.

Dalarnas äldsta naturminnesbeslut

Den 12 oktober 2015 är det 100 år sedan beslutet om fridlysning av naturminnet för denna tall fattades. Den står i Grangärde, strax norr om Nyhammar.

Gammalt dött träd, sett underifrån upp mot himmel och tallar i bakgrunden Närbild på stammen med en liten blå skylt som det står naturminne på
Foto: Märit Hagberg, Länsstyrelsen Dalarna

Det är det äldsta nu gällande beslutet i Dalarnas län för ett naturminne. Tallen är nu död, men står kvar som en torraka - ett stående dött träd.

Den var vid tiden för beslutet ca 25 meter hög och hade en omkrets på 187 cm i brösthöjd. Åldern beräknades då till cirka 300 år. Den skulle alltså stått där och växt sedan 1600-talet!

Platsen där tallen står ligger ungefär 6 km norr om Nyhammar, vid sidan av vägen mellan Idtjärnbodarna och Brynberget. Markägare vid beslut var Nyhammars Bruks AB. Numera ägs marken av Bergvik Skog Väst AB.

Även en död tall gör stor nytta. I den mjuka veden gillar insekter att lägga ägg. Dessa blir sedan föda åt olika fåglar, främst hackspettar. På stammen trivs ofta både mossor och lavar, vissa ovanliga eftersom det i den modernt brukade skogen inte finns så gott om död ved längre.

Läs hela beslutet från 1915 här
Länk till hitta.se

Åberga-bästan - en lind med märklig historia

Nästan bokstavligen mitt i byn Åberga, står denna resliga och mångstammade lind. Den hänger ut över väg 980 som dessutom har fått smalna av en aning, för att lämna plats åt linden. Den fridlystes redan 1918 som naturminne. Trädets ålder uppskattades då till minst 200 år.

Enligt sägnen lär en soldat på hemväg från 30-åriga kriget vilat här och stuckit ned sin vandringstav i jorden som sedan slagit rot. Genom åren har den varit utsatt för brand och även huggits ned, men fortsatt att leva och växa. 1956 ville Vägförvaltningen ta bort linden då de tyckte att den utgjorde en trafikfara. De begärde att få beslutet om fridlysning upphävt. Beslutet upphävdes av länsstyrelsen men Åberga byamän överklagade ("anfört besvär") och fick rätt av Kungliga Jordbruksdepartementet. Fridlysningen av Åberga Bästan ska fortsätta gälla.

Nu tar Trafikverket hänsyn till trädet i sin skötsel av vägen. I deras skötselbeskrivning står:
"I Åberga står en imponerande lind likt en beskyddare vid vägen. Särskild aktsamhet vid solitärträdet, Åbergalinden ”Bästan”, med manuell slåtter under hela lindens krona. Om beskärningsinsatser av linden behöver göras så krävs dispens från Länsstyrelsen, då trädet är skyddat enligt Miljöbalken genom Naturminnesmärke (Id-nr 2004007) detta gäller även fri höjd. Manuell röjning ska även göras kring den uppsatta informationsskylten."

Och ni som besöker linden idag och skådar dess stolta omfång, håller väl med om att det ibland fattas felaktiga beslut på länsstyrelsen och att det lika ofta lönar sig att klaga! 

Länk till hitta.se

 Vet du något mer?

Länsstyrelsen vet mycket, men inte allt! Naturminnen har ofta en lokal historia, som inte alltid hamnar i beslut. Kanske vet du något mer om ett naturminne i dina trakter? Hör då gärna av dig till oss - se kontaktperson ovan.

Tack på förhand!

Närbild på gammal naturminnesskylt på en tallstam
Foto: Märit Hagberg, Länsstyrelsen Dalarna