Våtmarksrestaurering i Natura 2000-områden

Länsstyrelsen Dalarna har återställt våtmarker i tre natura 2000-områden i länet - Koppången i Orsa, Blåbergsåsflyten i Rättvik och Haftahedarna i Vansbro. Diken har lagts igen och träd har röjts bort för att myrarna ska få tillbaka sitt ursprungliga utseende. Det EU-finansierade projektet heter LIFE to Ad(d)mire och pågick 2010-2015.
Grön skog och bruna våtmarker i ett lapptäcke över landskapet

Projektet avslutades 2015

I Dalarna genomfördes samtliga planerade åtgärder som främst innefattade igenläggning av diken och röjning av igenväxta myrar. De utförda åtgärderna är lättast att titta på i naturreservatet Koppången i Orsa kommun och i det blivande naturreservatet Haftahedarna i Malung-Sälens kommun.

Information

Vid samtliga restaurerade myrar finns informationsskyltar. I Haftahedarna har en kortare stig, delvis spångad, ut till ett igenlagt dike. Vägvisning och P-ficka finns längs länsväg 501.

Läs mer

Erfarenheterna i projektet samlandes i en rikt illustrerad handbok för myrrestaurering

En mer formell rapport av projektet (på engelska) finns också att läsa.

 igenlagt dike på Koppången

 

 Läs foldern om Life Våtmark

framsida folder life våtmark