Betesseminarium maj 2014

Vi behöver betesdjuren för att hålla vårat landskap öppet. Det råder dock brist på betesdjur, och fler brukare väljer att sluta med sin verksamhet. Följden blir att fler av de allra värdefullaste naturbetesmarkerna växer igen. Hur ska vi vända trenden? Hur ska marker kunna betas där inga djurägare finns i närheten?