Djur- och växtskyddsområde

Den vanligaste formen av dessa skydd kallas i dagligt tal för fågelskyddsområden. Skyddet innebär att Länsstyrelsen eller kommunen får meddela föreskrifter som inskränker rätten till jakt, fiske eller allmänhetens, markägarens rätt att uppehålla sig inom området.

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen eller kommunen ge dispens från föreskrifter som den har meddelat för ett djur- eller växtskyddsområde. En sådan dispens får endast ges om det är förenligt med föreskrifternas syfte. Allt enligt 11 § i förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

Områden i Dalarna som är utpekade som djur- och växtskyddsområden är följande:

Limsjön i Leksand

En del av sjön Glaningen vid Blötberget, väster om Ludvika

Slottet i sjön Rämen, söder om Tuna Hästberg i Ludvika kommun

Sävviken i Fors, nordost om Avesta

Tallholmen i sjön Ljugaren, öster om Nedre Gärdsjö i Rättviks kommun

Öar i Orsasjön:
Vällinghar, Lövhar, Gröthar, Fågelskär