Dalarnas naturvårdsråd

Här kan alla medborgare få insyn i vårt arbete med naturvård. Organisationer och myndigheter som direkt kan komma att beröras av vårt arbete är dessutom inbjudna till samrådsgruppen - Dalarnas naturvårdsråd. I rådet ges det möjlighet att diskutera och lämna synpunkter inför våra beslut.

Större insyn uppmanas från regeringen

I samrådsgruppen ska det finnas möjlighet att diskutera och byta information om det mesta som berörs av våra naturvårdsbeslut. Detta görs för att öka samverkan mellan olika aktörer och förbättra det regionala naturvårdsarbetet. 

Vi föreslår att gruppen kallas Dalarnas naturvårdsråd.

Läs mer...

... i länken till vänster om de möten rådet medverkat i. Det finns även information om vilka som ingår i Dalarnas naturvårdsråd och vilka frågor som kan komma att beröras.

En man talar till en samling människor.
På Rådets första träff besöktes naturreservatet Sätra i Leksand, det blev lunch på Björkberget och möte på Naturum Dalarna.

 Denna sida har en enkel adress:

www.lansstyrelsen.se/dalarna/
naturvardsrad

 Aktuellt

Möte om Grön Infrastruktur
Läs mer här

Naturvårdsåtgärder i samverkan
Läs mer om Länsstyrelsens samverkan med olika aktörer i skogen här

 Läs mer